فایل آموزشی نوزدهم: تحلیل خمش یک ورق دایروی در آباکوس (Plate Bending)

تومان25.000

توضیحات

در شکل مقابل یک ورق دایروی از جنس آلومینیوم با شرایط تکیه گاهی ساده (Simply Support) در نرم افزار آباکوس مدل شده است. در بالای ورق یک فشار یکنواخت وارد شده است. هدف محاسبه تنش و تغییرمکان در داخل ورق می باشد.
[vc_btn title=”« جهت مشاهده فایل های آموزشی مرتبط اینجا کلیک کنید »” shape=”square” color=”mulled-wine” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Ffathitraininggroup.com%2F%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c%2F%25d9%2581%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2584-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-abaqus%2F|title:%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3|target:%20_blank|” button_block=”true”]
keyboard_arrow_up