تمرین های محیط َAssembly Design کتیا

در این بخش 21 تمرین کاربردی از مجموعه تمرین های محیط Assembly Design کتیا همراه با فیلم آموزشی و فایل نرم افزار ارائه شده است. در این محیط که طی چهار جلسه در دوره مقدماتی کتیا تدریس شده است، امکان مونتاژ قطعات وجود داشته و مقدمه ای برای متحرک سازی بازو ها و روبات ها می باشد. تنوع تمرین هایی که در این بخش قرار گرفته اند به شما کمک می کنند تا علاوه بر آشنایی با مونتاژ قطعات در کتیا با دستورات این محیط بیشتر آشنا شده و رفته رفته به این محیط تسلط کامل پیدا کنید. در تمامی تمرین ها فیلم آموزشی، فایل مونتاژ شده و پارت ها قرار داده شده است.
توجه: توصیه می شود اگر هدف یادگیری محیط Assembly است ابتدا فیلم های آموزشی این محیط را از بخش دوره مقدماتی کتیا دانلود کرده و سپس برای تسلط بیشتر به تمرین های این بخش مراجعه نمایید.

سفارش مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 1

Assembly Design No.1

تمرین 2

Assembly Design No.2

تمرین 3

Assembly Design No.3 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 4

Assembly Design No.4 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 5

Assembly Design No.5 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 6

Assembly Design No.6 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 7

Assembly Design No.7 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 8

Assembly Design No.8 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 9

Assembly Design No.9 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 10

Assembly Design No.10 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 11

Assembly Design No.11 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 12

Assembly Design No.12 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 13

Assembly Design No.13 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 14

Assembly Design No.14 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 15

Assembly Design No.15 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 16

Assembly Design No.16 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 17

Assembly Design No.17 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 18

Assembly Design No.18 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 19

Assembly Design No.19 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 20

Assembly Design No.20 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

تمرین 21

Assembly Design No.21 300x225 - مجموعه تمرین های محیط Assembly Design

keyboard_arrow_up